Άλυτα μυστήρια - Ε΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού ερευνούν και παρουσιάζουν φαινόμενα που αψηφούν τους γνωστούς φυσικούς νόμους, γεγονότα ανεξήγητα που προβληματίζουν τους επιστήμονες.