Το αόρατο αγόρι - Β' Δημοτικού

Με αφορμή το βιβλίο «Το αόρατο αγόρι» του Ludwig Trudy, οι μαθητές της Β’ Δημοτικού, προσέγγισαν τον κόσμο των συναισθημάτων, εικονογραφώντας σκηνές της ιστορίας.

Article Videos