Συναισθήματα - Β' Δημοτικού

Γνωρίζοντας τα συναισθήματα, στη Μελέτη Περιβάλλοντος, οι μαθητές της Β’ Δημοτικού, αποτύπωσαν ποικιλοτρόπως συναισθηματικές καταστάσεις και τις απέδωσαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

Article Videos