Τέχνη και Μαθηματικά- Kandinsky- Β' Δημοτικού

Οι μαθητές της Β’ Δημοτικού, προσεγγίζοντας έργα του Kandinsky, αναγνώρισαν τα γεωμετρικά σχήματα και έφτιαξαν τις δικές τους συνθέσεις.

Article Videos