200 Χρόνια από την Επανάσταση - CLIL Music Steps – Primary 3

Σε αυτή την ξεχωριστή σε σημασία αλλά και σε συνθήκες χρονιά, οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού συμμετείχαν ενεργά στον...

Μoons, let`s feed the birds! - Νήπιο

Με αφορμή τους σπόρους και τα φυτά τα οποία φυτέψαμε, παρατηρήσαμε και στη συνέχεια καταγράψαμε την εξέλιξή τους,...

Τα Ουράνια Τόξα γίνονται μικροί δημοσιογράφοι - Νήπιο

It’s Springtime! Back to school...
Ευκαιρία για τα Ουράνια Τόξα να δημιουργήσουμε το δικό μας κήπο.
But...

Yayoi Kusama - CLIL Art - Primary 2

Primary 2 learners discovered the unique world of Contemporary Art through Yayoi Kusama’s impressive pumpkin art....

Kandinsky - CLIL Art - Primary 1

Primary 1 young learners got inspired by W. Kandinsky and explored the boundless world of shapes, colours and...

Internal Conflict - Literature - English Junior High Year 2

Conflict in Literature provides crucial tension in any story. After reading an extract from the novel ‘The Kite...

The Bildungsroman - Literature - English Junior High Year 2

As part of the Literature Course, Year 2 Junior High students were introduced to the Bildungsroman, a literary genre...

Volleyball - CLIL Sports - Primary 2

In our volleyball lessons, Primary 2 learnt how to perform an ‘’over-head pass’’ and a ‘’bump pass’’. The children...