Προσεγγίζοντας τις πέντε αισθήσεις - Α' Δημοτικού

Οι μαθητές της Α' Δημοτικού, στα πλαίσια της γνωριμίας τους με τις πέντε αισθήσεις, εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν...

Το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης - Στ΄ Δημοτικού

Η Στ΄ Δημοτικού γνώρισε το δυαδικό σύστημα. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας μόνο τα ψηφία 0 και 1, μετέτρεψαν δυαδικούς...

Οικοσυστήματα - Δ΄ Δημοτικού

Στο μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος ασχοληθήκαμε με τα οικοσυστήματα. Παρατηρήσαμε εικόνες από διαφορετικά...

Νερό, ανακύκλωση και εξοικονόμηση - Δ΄ Δημοτικού

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μελέτη περιβάλλοντος» ασχοληθήκαμε με το νερό και προσεγγίσαμε ορισμένα από τα...

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι - Δ' Δημοτικού

Οι μαθητές μας έχουν στόχο να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τα διαφορετικότητα κάποιων ανθρώπων. Έτσι, διαβάσαμε μια...

Συμμετρία - Β' Δημοτικού

Οι μαθητές της Β' Δημοτικού, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Μαθηματικής Σκέψης, προσέγγισαν βιωματικά την έννοια...