Δημοτικό

Ασφαλώς κυκλοφορώ - Δ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης κατασκεύασαν μικρογραφίες πόλεων και δρόμων, καθώς επίσης και πινακίδες...

Diversity - Lifelong Learning Skills - Primary 1

We broke any barriers between us by reading stories about how wonderful our skin is and how many beautiful things we...

Senses – Lifelong learning Skills – Primary 1

By taking a Senses Walk around our school, we realized how many things we can feel around us, just by freezing in...

My Favourite Animal - English - Primary 2

Primary 2 students are writing about their favourite animals!

The love for all living creatures is the most...

Ιστορία των Μαθηματικών: Σχηματικοί ή Παραστατικοί αριθμοί - Ε' Δημοτικού

Στο μάθημα των Μαθηματικών οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ Δημοτικού έμαθαν τον τρόπο που οι Αρχαίοι Έλληνες και...

Feelings - Lifelong Learning Skills - Primary 2

Primary 2 students explored what bullying means to them and what they can do to stop it.

Μέσα από βιωματικά...

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα - Α' Δημοτικού

Καλησπερίζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο
απ’ τ’ αφρισμένα κύματα χιλιοτραγουδισμένο.

Σ’ αυτό το σπίτι που `...

Anti-bullying week - Lifelong Learning Skills - Primary 1

Πόσο εύκολο είναι να μοιράσουμε απλόχερα την καλοσύνη που όλοι κρύβουμε μέσα μας; Με έναν μας καλό λόγο, μια αγκαλιά...