Δημοτικό

200 Χρόνια από την Επανάσταση - CLIL Music Steps – Primary 3

Σε αυτή την ξεχωριστή σε σημασία αλλά και σε συνθήκες χρονιά, οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού συμμετείχαν ενεργά στον...

Yayoi Kusama - CLIL Art - Primary 2

Primary 2 learners discovered the unique world of Contemporary Art through Yayoi Kusama’s impressive pumpkin art....

Kandinsky - CLIL Art - Primary 1

Primary 1 young learners got inspired by W. Kandinsky and explored the boundless world of shapes, colours and...

Volleyball - CLIL Sports - Primary 2

In our volleyball lessons, Primary 2 learnt how to perform an ‘’over-head pass’’ and a ‘’bump pass’’. The children...

Archery - CLIL Sports - Primary 2

In our archery lessons, Primary 2 learnt how to use the bow and arrow. We also had an archery competition in groups...

Volleyball - CLIL Sports - Primary 1

In our volleyball lessons, Primary 1 pupils had lots of fun learning how to perform an ‘’over-head pass’’ and a ‘’...

Archery - CLIL Sports - Primary 1

In our archery lessons, Primary 1 pupils learnt how to use the bow and arrow and collected as many points as they...

You are my sunshine - CLIL Music Steps - Primary 2

In Primary 2, our young learners completed a project based on the song You are my sunshine! Through...