Δημοτικό

Curwen Hand Signs - CLIL Music Steps Primary 2

Primary 2 students learned Curwen Hand Signs which help with memory and singing on pitch. They also accompanied the...

Note Values - CLIL Music Steps Primary 3

Primary 3 students practised with the stave and the note values. They also enjoyed having the first jingle with...

Drawing Animals with Shapes - CLIL Art Primary 2

Through a series of draw-along demonstrations, Primary 2 students used simple shapes to create different animals....

Drawing Techniques - CLIL Art Primary 5 & 6

Students began by practising dark to light tones with a variety of soft pencils, using popular sketching techniques...

Αναποδογύρισε τις κάρτες - Ε΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού διασκέδασαν παίζοντας ένα ξεχωριστό μαθηματικό παιχνίδι με κάρτες και ζάρια. Έβαλαν το...

Οι 4 πράξεις - Στ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού είδαν τις αριθμητικές παραστάσεις αλλιώς… Έχοντας στη διάθεσή τους αριθμούς και σύμβολα...

16 Οκτωβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής - Γ΄ Δημοτικού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής (16 Οκτωβρίου), οι μαθητές της Γ' Δημοτικού συμμετείχαν σε δραστηριότητες...