Προσχολική

Μoons, let`s feed the birds! - Νήπιο

Με αφορμή τους σπόρους και τα φυτά τα οποία φυτέψαμε, παρατηρήσαμε και στη συνέχεια καταγράψαμε την εξέλιξή τους,...

Τα Ουράνια Τόξα γίνονται μικροί δημοσιογράφοι - Νήπιο

It’s Springtime! Back to school...
Ευκαιρία για τα Ουράνια Τόξα να δημιουργήσουμε το δικό μας κήπο.
But...