Ασφαλώς κυκλοφορώ - Δ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης κατασκεύασαν μικρογραφίες πόλεων και δρόμων, καθώς επίσης και πινακίδες σήμανσης εφαρμόζοντας όσα έμαθαν για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την ασφαλή κυκλοφορία στους δρόμους.