Νερό, ανακύκλωση και εξοικονόμηση - Δ΄ Δημοτικού

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μελέτη περιβάλλοντος» ασχοληθήκαμε με το νερό και προσεγγίσαμε ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με αυτό. Μιλήσαμε για τη ρύπανση των υδάτων και ειδικότερα για τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης του παγκόσμιου αυτού προβλήματος. Στη συνέχεια, φτιάξαμε σελιδοδείκτες εμπλουτισμένους με περιβαλλοντικά μηνύματα, καθώς και τον δεκάλογο για την εξοικονόμηση του νερού, και πραγματοποιήσαμε σχετικό πείραμα επίδειξης.

Article Videos