Οικοσυστήματα - Δ΄ Δημοτικού

Στο μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος ασχοληθήκαμε με τα οικοσυστήματα. Παρατηρήσαμε εικόνες από διαφορετικά οικοσυστήματα της Ελλάδας, συζητήσαμε τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους τα φυτά και τα ζώα και ταξινομήσαμε εικόνες έμβιων και άβιων όντων στο οικοσύστημα που ανήκουν. Τέλος, μέσα από εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια για τις τροφικές αλυσίδες και τα πλέγματα κατανοήσαμε τις τροφικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος.

Article Videos