Η ιστορία των δεκαδικών αριθμών - Ε΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού ταξίδεψαν πίσω στον χρόνο, ανακαλύπτοντας την ιστορία των δεκαδικών αριθμών. Μελέτησαν την εξέλιξή τους, την πρακτική τους εφαρμογή καθώς και τον συμβολισμό τους σε διάφορες περιόδους της Ιστορίας. Μπήκαν στη θέση σπουδαίων Μαθηματικών του παρελθόντος, ζωντάνεψαν το έργο τους, διασκέδασαν πολύ και έβγαλαν πολύτιμα συμπεράσματα για τη χρήση και την αξιοποίηση των δεκαδικών αριθμών στη σημερινή εποχή.

Article Videos