Παζλ με σχήματα και χρώματα – Ε΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού στο μάθημα της Γεωμετρίας προσπάθησαν να συνδυάσουν όλες τις γνώσεις τους για τα σχήματα με στόχο να λύσουν ιδιαίτερα παζλ με σχήματα και χρώματα. Εφάρμοσαν τις γνώσεις τους στην πράξη, «ακόνισαν» το μυαλό τους, συνεργάστηκαν και διασκέδασαν πολύ!