Πολλαπλάσια και Διαιρέτες στη σειρά - Ε΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού πέρασαν δημιουργικά την ώρα των Μαθηματικών με τους Διαιρέτες και τα Πολλαπλάσια! Συναγωνίστηκαν, ώστε να δημιουργήσουν τις μεγαλύτερες σειρές από πολλαπλάσια και διαιρέτες εξερευνώντας τις ιδιότητές τους και καταστρώνοντας στρατηγικές.

Article Videos