Το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης - Στ΄ Δημοτικού

Η Στ΄ Δημοτικού γνώρισε το δυαδικό σύστημα. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας μόνο τα ψηφία 0 και 1, μετέτρεψαν δυαδικούς σε αριθμούς του δεκαδικού συστήματος και το αντίστροφο, ενώ έμαθαν και πώς να προσθέτουν, αλλά και να πολλαπλασιάζουν στο ίδιο σύστημα αρίθμησης θέσης. Τα παιδιά δοκίμασαν ένα αίσθημα τέτοιας χαράς και έντασης, που μόνο η ανακάλυψη του καινούριου προσφέρει!

Article Videos