Οι 4 πράξεις - Στ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού είδαν τις αριθμητικές παραστάσεις αλλιώς… Έχοντας στη διάθεσή τους αριθμούς και σύμβολα, έπρεπε να δημιουργήσουν αριθμητικές παραστάσεις με συγκεκριμένες λύσεις. Η δοκιμασία κίνησε το ενδιαφέρον τους και αποδείχτηκε άκρως διασκεδαστική για μαθητές και δασκάλους!

Article Videos