Συμμετρία - Β' Δημοτικού

Οι μαθητές της Β' Δημοτικού, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Μαθηματικής Σκέψης, προσέγγισαν βιωματικά την έννοια της συμμετρίας και πειραματίστηκαν ανά ζεύγη στη δημιουργία καθρεπτικών μοτίβων και σχεδίων.

 

Article Videos