Γλώσσα

«Η φιλία μία ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα» σύμφωνα με τον Αριστοτέλη αποτέλεσε θέμα πραγμάτευσης στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας για τους μαθητές του Β1. Οι εκπαιδευόμενοι προσέγγισαν με δημιουργικό τρόπο και πρωτότυπη ματιά το συγκεκριμένο ζήτημα εκφράζοντας τις σκέψεις τους.

Ακολουθούν ενδεικτικά ορισμένες εργασίες των μαθητών μας.

Σχετικά αρχεία

Article Videos