Λογοτεχνικός Διαγωνισμός στη μνήμη του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου-Λύκειο

Παρακάτω παρατίθενται τα βραβευμένα έργα του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού στη μνήμη του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου. Συγκεκριμένα, το ποίημα «άνθρωπος» του Γ. Ο. (Β΄ Λυκείου) απέσπασε Βραβείο Ποίησης, το ποίημα «Πυρετός» της Λ. Ζ. (Β΄ Λυκείου) Έπαινο Ποίησης, ενώ το διήγημα «Μια τελευταία κουταλιά» του Φ. Α. (Α΄ Λυκείου) Έπαινο Πεζογραφίας.