Μoons, let`s feed the birds! - Νήπιο

Με αφορμή τους σπόρους και τα φυτά τα οποία φυτέψαμε, παρατηρήσαμε και στη συνέχεια καταγράψαμε την εξέλιξή τους, αποφασίσαμε να ψάξουμε και να βρούμε τρόπους να ταΐσουμε και να φροντίσουμε τα πουλάκια που μας επισκέπτονται καθημερινά στην αυλή μας.

We collected paper rolls, spread peanut butter on them and then sprinkled some seeds! So easy!

                Ώρα όμως για μία ακόμα δημιουργία!

The next day we used plastic bottles, painted them, made some holes, filled them with seeds and …

“Look! A bird is sitting on the feeder we made!”  

They seem so comfortable sitting on the sticks attached to our birdfeeders.

Ελπίζουμε να άρεσε η ιδέα μας στους φτερωτούς μας φίλους!