Λογοτεχνία Β1

Η εναλλαγή των χρονικών επιπέδων μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, η σύνδεση της ιστορικής μνήμης και της πραγματικότητας, οι εμπειρίες των εφήβων μαθητών και οι αφηγήσεις των ηλικιωμένων πρωταγωνιστών κέντρισαν το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών του Β1 κατά τη διάρκεια προσέγγισης του βιβλίου της Κ. Δημόκα «Δύο στόματα».

Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένες από τις δημιουργικές εργασίες των μαθητών μας.

Σχετικά αρχεία

Article Videos