Δ' Δημοτικού

Elf Myself - CLIL PSHCE Primary 4

Christmas is the best time of the year to take a s “elf...

Οικοσυστήματα - Δ΄ Δημοτικού

Στο μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος ασχοληθήκαμε με τα οικοσυστήματα. Παρατηρήσαμε εικόνες από διαφορετικά...

Νερό, ανακύκλωση και εξοικονόμηση - Δ΄ Δημοτικού

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μελέτη περιβάλλοντος» ασχοληθήκαμε με το νερό και προσεγγίσαμε ορισμένα από τα...

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι - Δ' Δημοτικού

Οι μαθητές μας έχουν στόχο να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τα διαφορετικότητα κάποιων ανθρώπων. Έτσι, διαβάσαμε μια...