Ε' Δημοτικού

Η ιστορία των δεκαδικών αριθμών - Ε΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού ταξίδεψαν πίσω στον χρόνο, ανακαλύπτοντας την ιστορία των δεκαδικών αριθμών. Μελέτησαν...

Μετακινούμενοι λαοί - Ε΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού ασχολήθηκαν με μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους της ιστορίας, όταν σημειώθηκαν...

Πολλαπλάσια και Διαιρέτες στη σειρά - Ε΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού πέρασαν δημιουργικά την ώρα των Μαθηματικών με τους Διαιρέτες και τα Πολλαπλάσια!...

Drawing Techniques - CLIL Art Primary 5 & 6

Students began by practising dark to light tones with a variety of soft pencils, using popular sketching techniques...

Αναποδογύρισε τις κάρτες - Ε΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού διασκέδασαν παίζοντας ένα ξεχωριστό μαθηματικό παιχνίδι με κάρτες και ζάρια. Έβαλαν το...