ΣΤ' Δημοτικού

Ταξιδιωτικοί οδηγοί - Στ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού έφτιαξαν ταξιδιωτικούς οδηγούς και μας ξεναγούν σε σπουδαία μνημεία από την εποχή του...

Το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης - Στ΄ Δημοτικού

Η Στ΄ Δημοτικού γνώρισε το δυαδικό σύστημα. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας μόνο τα ψηφία 0 και 1, μετέτρεψαν δυαδικούς...

Drawing Techniques - CLIL Art Primary 5 & 6

Students began by practising dark to light tones with a variety of soft pencils, using popular sketching techniques...

Οι 4 πράξεις - Στ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού είδαν τις αριθμητικές παραστάσεις αλλιώς… Έχοντας στη διάθεσή τους αριθμούς και σύμβολα...