Β' Δημοτικού

Τάνγκραμ - Β' Δημοτικού

Αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες του τάνγκραμ, οι μαθητές συνδύασαν εφτά γεωμετρικά σχήματα,...

Το αόρατο αγόρι - Β' Δημοτικού

Με αφορμή το βιβλίο «Το αόρατο αγόρι» του Ludwig Trudy, οι μαθητές της Β’ Δημοτικού, προσέγγισαν τον κόσμο των...

Συναισθήματα - Β' Δημοτικού

Γνωρίζοντας τα συναισθήματα, στη Μελέτη Περιβάλλοντος, οι μαθητές της Β’ Δημοτικού, αποτύπωσαν ποικιλοτρόπως...

Paul Klee - Β' Δημοτικού

Οι μαθητές της Β΄Δημοτικού, γνώρισαν τα έργα του Paul Klee, προσεγγίζοντας διαθεματικά τα γεωμετρικά σχήματα και...

Τέχνη και Μαθηματικά- Kandinsky- Β' Δημοτικού

Οι μαθητές της Β’ Δημοτικού, προσεγγίζοντας έργα του Kandinsky, αναγνώρισαν τα γεωμετρικά σχήματα και έφτιαξαν τις...

Συμμετρία - Β' Δημοτικού

Οι μαθητές της Β' Δημοτικού διδάχθηκαν βιωματικά την έννοια της συμμετρίας και εμπνευσμένοι από τη φύση, εφάρμοσαν...

Shapes - CLIL STEM - Primary 2

In this lesson, Primary 2 students became little engineers! They created various shapes with simple materials and...

Let's play our own melody! - CLIL Music Steps - Primary 2

Primary 2 students learned Curwen’s hand signs system. The children explored and created their own short melodies....