Γ' Δημοτικού

Πανελλήνια Ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού- Γ' Δημοτικού

Οι μαθητές της Γ΄ Δημοτικού, αφού συζήτησαν για τις τέσσερις μορφές που μπορεί να έχει ο σχολικός εκφοβισμός, έμαθαν...

Winter - Acrostic Poems - CLIL PSHCE - Primary 3

When it snows, you have two choices: shovel or write poetry! Primary 3 pupils played with words and wrote their...

Volcanoes - CLIL STEM - Primary 3

Volcanoes are fascinating! In this lesson, Primary 3 students learned how volcanoes occur and why they erupt! Our...