Δημοτικό

Paul Klee - Β' Δημοτικού

Οι μαθητές της Β΄Δημοτικού, γνώρισαν τα έργα του Paul Klee, προσεγγίζοντας διαθεματικά τα γεωμετρικά σχήματα και...

Τέχνη και Μαθηματικά- Kandinsky- Β' Δημοτικού

Οι μαθητές της Β’ Δημοτικού, προσεγγίζοντας έργα του Kandinsky, αναγνώρισαν τα γεωμετρικά σχήματα και έφτιαξαν τις...

Winter - Acrostic Poems - CLIL PSHCE - Primary 3

When it snows, you have two choices: shovel or write poetry! Primary 3 pupils played with words and wrote their...

Reformed Characters in Fairytales - CLIL Literature - Primary 6

What does it take to turn the mean nasty giant in “Jack and the beanstalk” into a Big Friendly Giant?

Well,...

Surrealism - CLIL Art - Primary 5 and 6

After exploring the bizarre yet wonderful world of Surrealism, Primary 5 and 6 students became inspired by their...

My Dream Special School – Primary 4

If you could attend any type of school, what would it be like? Primary 4 students have come up with some really...

Caption of the Week - Primary 6

They say “a picture is worth a thousand words” but sometimes emotions evoked by a picture can speak louder than the...

Άλυτα μυστήρια - Ε΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού ερευνούν και παρουσιάζουν φαινόμενα που αψηφούν τους γνωστούς φυσικούς νόμους, γεγονότα...