Δ' Δημοτικού

Ασφαλώς κυκλοφορώ - Δ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης κατασκεύασαν μικρογραφίες πόλεων και δρόμων, καθώς επίσης και πινακίδες...