Ε' Δημοτικού

Drawing Techniques - CLIL Art Primary 5 & 6

Students began by practising dark to light tones with a variety of soft pencils, using popular sketching techniques...

Αναποδογύρισε τις κάρτες - Ε΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού διασκέδασαν παίζοντας ένα ξεχωριστό μαθηματικό παιχνίδι με κάρτες και ζάρια. Έβαλαν το...