ΣΤ' Δημοτικού

Drawing Techniques - CLIL Art Primary 5 & 6

Students began by practising dark to light tones with a variety of soft pencils, using popular sketching techniques...

Οι 4 πράξεις - Στ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού είδαν τις αριθμητικές παραστάσεις αλλιώς… Έχοντας στη διάθεσή τους αριθμούς και σύμβολα...